Home OSP Powiatu KLB Zawodowe Paruszowice, Kujakowice Górne i Chudoba