Home Kluczbork Kluczbork z młyna

Kluczbork z młyna

Co i jak widać z najwyższej kluczborskiej budowli, jaką są elewatory młyna? Kluczbork jak na dłoni! Pięknie dziękuję kierownictwu kluczborskiego oddziału Polskie Młyny S. A. za udostępnienie obiektu. Zdjęcia z lipca i września 2020 r.

 

Zanim wstanie dzień, dworzec PKP Kluczbork

Zanim wstanie dzień, dworzec PKP Kluczbork

ul. Powstańców Śl i Kluczborska Strefa Rozwoju

ul. Powstańców Śl i Kluczborska Strefa Rozwoju

Mglisty poranek, ul. Fabryczna i Kilińskiego

Mglisty poranek, ul. Fabryczna i Kilińskiego

Wschód słońca nad kościołem NSPJ w Kluczborku, mgła

Wschód słońca nad kościołem NSPJ w Kluczborku, lipiec

We wrześniu słońce wschodzi pomiędzy dawnym Hotelem Stobrawa a wieżą ciśnień

We wrześniu słońce wschodzi pomiędzy dawnym Hotelem Stobrawa a wieżą ciśnień

Ul. Wołczyńska skąpana w porannej mgle

Ul. Wołczyńska skąpana w porannej mgle

Ligota Dolna

Ligota Dolna

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości i Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości i Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Krasków i wieża kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej

Krasków i wieża kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej. Jeszcze dalej Borkowice

Jasno, coraz jaśniej, wschód słońca nad Kluczborkiem

Jasno, coraz jaśniej. Wschód słońca nad Kluczborkiem

Gołębie na elewatorze

Śniadanie na elewatorze

ul. Kilińskiego i Witosa, Kluczbork

ul. Kilińskiego i Witosa, Kluczbork

ul. Wołczyńska. Kluczbork

ul. Wołczyńska. Kluczbork

Kamienica przy ul. Młyńskiej, Kluczbork

Kamienica przy ul. Młyńskiej, Kluczbork

Droga Krajowa nr 42, Ligota Dolna

Droga Krajowa nr 42, Ligota Dolna

Rozjazdowo i wiadukt na ul. Kołłątaja, Kluczbork

Rozjazdowo i wiadukt na ul. Kołłątaja, Kluczbork

Wsiąść do pociągu byle jakiego. Ten pędzi na Wrocław

Wsiąść do pociągu byle jakiego. Ten pędzi na Wrocław

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku czyli kluczborski szpital

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku czyli kluczborski szpital

Osiedle na ul. Kilińskiego i Famur FAMAK S.A.

Osiedle na ul. Kilińskiego i Famur FAMAK S.A.

Wiadukt na ul. Wołczyńskiej, dalej ZSL-T i CKZ a jeszcze dalej Osiedle Północ i kościół pw. NSPJ w Kluczborku

Wiadukt na ul. Wołczyńskiej, dalej ZSL-T i CKZ a jeszcze dalej Osiedle Północ i kościół pw. NSPJ w Kluczborku

Wieczorna panorama Kluczborka

Wieczorna panorama Kluczborka

Stoi na stacji lokomotywa ale już palacz węgla w nią nie sypie

Stoi na stacji lokomotywa ale już palacz węgla w nią nie sypie

Elewatory kluczborskiego młyna

Elewatory kluczborskiego młyna

Pięć wież i hala OSiR

Pięć wież i hala OSiR

Stanowisko fotograficzne na młynie- zachód słońca

Stanowisko fotograficzne na młynie- zachód słońca

Dobranoc Kluczbork

Dobranoc Kluczbork