Home Kluczbork Wokół Ratusza- krótka październikowa sesja