Home Kluczbork Kluczborski Park- spacer w gorącą niedzielę